Pågående projekt

  • Aikido – Tillsammans är vi bäst!

Genomförda projekt

  • Ett större Vi
  • Ungdom leder ungdom
  • Aikido som ett redskap för att träna motorik och koordination