SEDOKANS VÄRDEGRUND

Styrelsen fastställde på mötet 27 mars Sedokan Aikido Dojos nya Värdegrund. Läs gärna den. Kom ihåg att detta dokument ska hållas levande och om ni har förslag och förbättringar på det, så skicka in förslag och idéer.

Det är i enlighet med kommunens nya riktlinjer som vi har tagit fram vår egna Värdegrund. Vi tyckte att den blev jättebra!