KLUBBENS CORONA-TÄNK

Vi tror att det är viktigare med träning nu än någonsin och planerar därför för en träningshöst trots Corona. Baserat på Folkhälsomyndighetens och RFs riktlinjer för träning så kommer vi återuppta träningen men den kommer inte se ut helt som vanligt. Det kommer vara ett större fokus på soloträning, vid partnerträning så kommer vi byta partners så lite som möjligt och ifamiljeträningen så kommer vi, så långt det går, låta varje familj träna för sig. Det kommer vara en längre paus mellan passen för att minimera trängsel i dojon.
Vi har även minskat antalet pass och bestämt antalet tränande till max 20 stycken. 

Hygien och hälsa
Hygien är alltid viktigt men i höst mer än någonsin. Vi ber samtliga att tvätta händer och fötter före och efter träning. Innetofflor skall användas utanför mattan. Det kommer finnashanddesinfektion på flera ställen i dojon, använd den! Känner du minsta symptom på sjukdom (huvudvärk, trötthet, muskelvärk, halsont eller något annat) så ber vi dig avvakta och vänta med att komma tills du känt dig helt frisk i minst två dagar.
Om du har möjlighet att lätt byta om till träningskläder hemma så ber vi dig att göra det, det skulle avlasta omklädningsrummen något. Om det passar dig bättre att byta om i dojon så får du självklart göra det.

Dojohygien
Mattorna desinfekteras efter varje träningspass och toaletter och omklädningsrum städas varje träningsdag. Detta städande är något som vi alla hjälps åt med, fråga instruktören om du är osäker på hur du bäst hjälper till.